Hieronder zijn deze uitgewerkt voor teamcoaching op basis van Team in Beeld. (zie www.teaminbeeld.nl). Ook zijn op de downloadpagina diverse voorbeeldfragmenten uit de dvd te downloaden als voorbeelden van de diverse teamfases M1, M2, M3 en M4 en een stuk theorie uitgewerkt in een memo

Mens & Resultaat gaat uit van drie pijlers waar coaching op is gebaseerd, nl.:

 

· Resultaat gerichtheid, coachen is een middel om resultaat te bereiken;

· Zingeving, coachen richt zich op waarden en drijfveren van de gecoachte;

· Interactie, in relatie met anderen wordt de (competentie-)ontwikkeling zichtbaar, alleen inzicht is onvoldoende.

 

Hieruit zijn 4 succesfactoren als instrumenten afgeleid, deze noemen we de 4 succesfactoren:

 

· Meetlat

· Eigenaarschap

· IJsberg

· Hier en nu

 

Hieronder zijn deze uitgewerkt voor teamcoaching op basis van Team in Beeld. (zie www.teaminbeeld.nl).

4 succesfactoren voor teamcoaching:

 

De meetlat is de vertaling van de visie van de organisatie in gedrag dat nodig is om de gewenste resultaten te behalen.

 

Check:

Hoe helder zijn de doelen voor het team?

Hoe duidelijk is de verbinding tussen deze doelen en de missie en visie van de organisatie?

Weet het team welk gedrag er van hen verwacht wordt?

Hoe duidelijk is de meetlat?

Welke ontwikkelingsfase is nodig om de doelen en resultaten te behalen?


Eigenaarschap is de mate waarin teamleden zich de visie hebben eigengemaakt en zich met elkaar verantwoordelijk voelen voor de doelen. Dit vertaalt zich in het gedrag van alledag.

 

Check:

Geen commitment en eigenaarschap t.a.v. afdelingsdoelen c.q. -resultaten, geen eigenaarschap t.a.v.  inhoud en procedures: M1

Wel eigenaarschap t.a.v.  afdelingsdoelen c.q. afdelingsresultaten en t.a.v. inhoud en procedure, slechte samenwerking: M2

Commitment en eigenaarschap op resultaat, inhoud, procedure en goede samenwerking: M3

 

De metafoor van de ijsberg geeft inzicht in de belemmeringen waardoor het gedrag boven de waterlijn wordt beļnvloed. Van een ijsberg is het gedeelte onder de waterlijn altijd vele malen groter. Inzicht in de belemmeringen onder de waterlijn kan het team helpen om eigenaarschap te nemen voor een nieuwe denkwijze die wel tot het gewenste gedrag en daarmee resultaat leidt.

 

                          Check:

Welke belemmerende gedachten en normen en waarden heeft het team over de huidige ontwikkelingsfase?

Welke opvattingen heeft het team over wie er eigenaar is van het resultaat?

Welke opvattingen heeft het team over elkaar aanspreken op gewenst gedrag?

 

 

In de hier-en-nu situatie laat het team zien hoe zij de huidige ontwikkelingsfase in stand houdt. Zolang het gedeelte onder de waterlijn niet in beweging komt, zult u in de hier-en-nu gedrag zien dat niet overeenstemt met het gedrag dat u vanuit de meetlat zou mogen verwachten.

 

Check:

In gedrag: welke interactiepatronen laat het team zien?

In opvattingen: welke patronen in denken laat het team zien?

 

Teamcoaching

Tekstvak: Startpagina
Tekstvak: Informatie
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Producten
Tekstvak: Links