J.R.C. (Ron) Boon

Informatie

Mens & Resultaat is eind 2008 opgericht door Ron Boon. Het bedrijf richt zich op coaching, training en verandermanagement.

 

J.R.C. (Ron) Boon is o.a Drs Bedrijfskunde / MSc BA en Erkend Coach (www.stir.nu). Zijn werkwijze kenmerkt zich door het zoeken naar balans tussen mens en resultaat, het beste uit mensen halen, motiveren, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Naast managementfuncties in het bedrijfsleven en bij de overheid heeft hij ook diverse belangrijke rollen vervuld bij reorganisaties en overnames. Naast zijn management en bedrijfskundige kwaliteiten heeft hij zich de laatste jaren met name verder ontwikkeld op het gebied van personal– en teamcoaching.

 

Tekstvak: Startpagina
Tekstvak: Informatie
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Producten
Tekstvak: Links

St!R

De nieuwe Stichting Registratie, St!R, is op 1 maart 2010 opgericht. Het eerste ónafhankelijke register voor professioneel begeleiders in Nederland is daarmee een feit.

De belangrijkste redenen voor de oprichting van St!R is onafhankelijkheid en continuïteit. St!R ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid de kwaliteitstoetsing van coaching en supervisie als begeleidingsmethoden vast te stellen. Systematische en geborgde toetsing van supervisoren op basis van competenties en klanttevredenheid dragen daartoe bij.

Het doel is het St!R keurmerk inhoud en karakter te geven op een kwalitatieve manier. Dit zal van invloed zijn op de toekomstige ontwikkeling van de ballotage en de procedures van erkenning.

De registraties zijn ondergebracht in respectievelijk de Kamer van Supervisoren en de Kamer van Coaches in de nieuwe stichting. Voorwaarde voor registratie is – naast de vereiste zaken voor registratie - het lidmaatschap van of aansluiting bij een beroepsorganisatie die is aangesloten bij NFBK (www.nfbk.nl).

De LVSC-registratie, LVSC-erkenning en/of Stichting Coach! certificering en erkenning zijn omgezet naar de St!R kwaliteitsregisters. De registratiereglementering en – voorwaarden zijn ongewijzigd.