Mens & Resultaat gaat uit van drie pijlers waar coaching op is gebaseerd, nl.:

 

· Resultaat gerichtheid, coachen is een middel om resultaat te bereiken;

· Zingeving, coachen richt zich op waarden en drijfveren van de gecoachte;

· Interactie, in relatie met anderen wordt de (competentie-)ontwikkeling zichtbaar, alleen inzicht is onvoldoende.

 

Hieruit zijn 4 succesfactoren als instrumenten afgeleid, deze noemen we de 4 succesfactoren:

· Meetlat

· Eigenaarschap

· IJsberg

· Hier en nu

Hierna zijn deze uitgewerkt voor personal coaching

4 succesfactoren voor coaching:

Wat moet er gebeuren?

 

De meetlat is de norm die de gecoachte en de coach hanteren. De meetlat is afgeleid van het beoogde resultaat van het coachingstraject. Naast de coachvraag zijn er diverse “meetbare” competenties, veelal functiegericht, die een meetlat zijn voor de gecoachte, bijvoorbeeld: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, samenwerken, etc. Ook spelen wederzijdse verwachtingen tussen coach en gecoachte hierbij een rol.

 

                               

Wie is verantwoordelijk voor wat?

 

Zonder eigenaarschap is coachen niet mogelijk. Een gecoachte die eigenaarschap neemt is aanspreekbaar en neemt zelf beslissingen voor zijn eigen ontwikkeling. Eigenaarschap appelleert aan begrippen als: verantwoordelijk voelen, willen in plaats van moeten, verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag en de effecten daarvan. Niet de coach, maar de gecoachte is verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem van de gecoachte.

Een model dat hierbij o.a. aan de orde komt is de zogenaamde dramadriehoek dat onderlinge verhoudingen weergeeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Coaching

Tekstvak: Startpagina
Tekstvak: Informatie
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Producten
Tekstvak: Links
Tekstvak: 

 

Welke opvattingen vormen de basis voor het gedrag? Is de wil er om tot een oplossing te komen? Is de bereidheid aanwezig tot zelfreflectie?

 

De metafoor van de ijsberg geeft inzicht in de belemmeringen waardoor het gedrag boven de waterlijn wordt beïnvloed. Van een ijsberg is het gedeelte onder de waterlijn altijd vele malen groter. Inzicht in de belemmeringen onder de waterlijn kan helpen om eigenaarschap te nemen voor een nieuwe denkwijze die wel tot het gewenste gedrag en daarmee resultaat leidt.

 

 

Welk gedrag en welke interactie laat de gecoachte zien tijdens het gesprek en welk effect kan dit hebben op het bereiken van de meetlat?